Arlo sozialeko eskumen berri bat Euskal Elkargoarentzat

Arlo sozialeko eskumen berri bat Euskal Elkargoarentzat

2018ko urtearen bukaeran, Euskal Elkargoak eskumen berri bat hartu du arlo sozialean. Parte handi batean, lehengo herri elkargoek erematen zituzten ekimen sozialak, bereziki barnekaldean, herri elkargo  berriaren kudeantza pean jarraikiak izango dira eremu berdinetan. Baina, horrez gain, bi berrikuntza nagusi azpimarratzekoak dira : alde batetik « Gizarte garapena » deitutako eskumen berri baten bitartez, prebentzioa, esperimentazioak eta gizarte kohesioari lotuak diren proiektuak Ipar Euskal Herri mailan kudeatuak izango dira eta bestalde, lurralde guztia estaliko duen  Gizarte Ekintzarako Herriarteko Zentro bat (CIAS) sortua izanen da.

Aucun commentaire

Ajoutez votre commentaire